Rediscover


...

Projekat REDISCOVER je započeo zajedničkom otvarajućom konferencijomProjektu „Ponovno otkrivanje, izlaganje i korišćenje skrivene jevrejske baštine u Dunavskom regionu“ (DTP2-084-2.2), skraćenog naziva REDISCOVER je dodeljeno 1 569 394,47 EUR nepovratnih sredstava u okviru Dunavskog transnacionalnog programa. Projekat sprovodi 18 organizacija iz 8 zemalja Dunavskog regiona tokom 3 godine, a one su:

Samouprava grada Segedina (kao vodeći partner); zatim Neprofitno turističko d.o.o Segedina i okruženja; Opština Galati; Opština Temišvar; Uprava za svetsku baštinu Regensburga; Institut za kulturu, turizam i sport Murska Sobota; Grad Osijek; Gradski muzej Subotica; Opština Kotor; i Grad Banja Luka (kao partneri).

Partnerstvo je zasnovano na učešću gradova koji imaju sličnu istorijsku pozadinu, jevrejsko kulturno nasleđe i slične turističke ciljeve. Međutim, tematski partneri koji sarađuju sa projektnim partnerima su neizostavni za realizaciju projekta, a oni su: Grad Subotica, Samouprava grada Murska Sobota, Jevrejska verska zajednica iz Segedina, Jevrejska verska zajednica iz Temišvara, Udruženje rumunskih jevrejskih zajednica, Jevrejska verska zajednica iz Osijeka, Crnogorska jevrejska verska zajednica, Jevrejska verska zajednica iz Banja Luke, kao i Rumunski institut za istraživanje nacionalnih manjina.

Jevrejsko društvo u Dunavskom regionu je danas prilično fragmentirano. Glavni gradovi i veći regionalni centri imaju značajne zajednicama koje imaju važnu ulogu u očuvanju jevrejskog verskog i kulturnog nasleđa. Glavni izazov na tržištu kulturnog turizma za gradove srednje veličine koji su poznati centri baštine jeste otkrivanje elemenata jevrejske materijalne i nematerijalne kulturna baštine, koji se mogu iskoristiti u svrhe turizma i izrade konkurentnih turističkih proizvoda.

Ponovno otkrivanje jevrejske kulturne baštine u projektu znači da se osim materijalnih elemenata poznatih širokoj javnosti (sinagoge, groblja, spomenici, javne/poslovne/stambene zgrade) zajednici i posetiocima prikažu manje poznate stvari vezane za nematerijalnu baštinu, te da to dovede do formirana kreativnih atrakcija. Otkrivala bi se baština koja se prvenstveno vezuje za umetnost, događaje, lične ispovesti, biografije značajnih ličnosti. Rezultat projekta će biti to što će gradovima omogućiti prednost nad konkurencijom, nad gradovima u kojima jevrejske znamenitosti nisu toliko zastupljene.

Glavni cilj projekta je otkrivanje, revitalizacija i prikazivanje jevrejske baštine na lokalnom nivou partnerskih naselja, koja će biti osnova za stvaranje pristupačnog, zajedničkog, sinergijskog turističkog proizvoda/usluge koji će biti dostupni širokoj javnosti.

Otvarajuća konferencija projekta REDISCOVER i prvi sastanak partnera se dogodio u organizaciji vodećeg partnera u Segedinu 5-6. jula 2018, u IH centru za manifestacije. Nakon pozdravnog govora su prisutni uživali u predavanjima fakultetski profesor a koji su tematski stručnjaci. Dr Laslo Marjanuc sa Univerziteta u Segedinu je govorio o suživotu različitih jevrejskih grupa u Segedinu i njihovoj ulozi u razvoju grada. Predavanje dr Norberta Glesera (Univerzitet u Segedinu) i Andraša Zime (Jevrejski univerzitet u Budimpešti) je pružilo uvid u život jevrejske zajednice koji se menjao, kao i u ulogu koju je imala u društvenom razvoju. Za kraj, je predavanje držala dr Kristina Frauhamer (Univerzitet u Segedinu) u vezi sa elementima nematerijalne baštine judaizma u Dunavskom regionu koji se pominju u pisanim izvorima.

Nakon otvarajuće konferencije su partneri bili u prilici da se uključe u stručne radionice tokom kojih su se učesnici upoznali i postavili okvir za sprovođenje. Trajanje projekta od 36 meseci se završava 31. maja 2021. godine.