Együtt a közös jövőért, közös kulturális örökségünkért...

Műemlékvédelmi nyári táborSzervező: Szabadkai Városi Múzeum
Helyszín: Szabadkai Ferences Rendház
Időpont: 2019. augusztus 26–28.

Program:

  • Ismerkedés a ferences templom és kolostor értékeivel.
  • A kolostor műgyűjteményének leltározása.
  • Az aranyozás alapjai.

A Műemlékvédelmi nyári tábor középiskolásoknak című projektet sikeresen megtartottuk a 2019-es szünidő utolsó napjaiban. A háromnapos táborra Szabadka legrégibb műemlékében, a Szabadkai Ferences Rendházban került sor. Az első napon a diákok Korhecz Papp Zuzsanna vezetésével körbejárták az épületet. 26-án délután hozzáfogtak a faragott levéldísz alapozásához. Két diák a digitális leltárkönyvbe helyezte be a megfelelő fotókat. Másnap folytatódott az alapozás és csiszolás, majd harmadnap sor került az aranyozásra. Az elkészült levéldíszt beépítettük a kolostor emeletén lévő kiállítás egyik oltárképének díszkeretébe.