Gradovi u pustari: Blaga pustare. Jedan region – zajednička budućnost


...

Gradovi u pustari: Blaga pustare. Jedan region – zajednička budućnostMađarska –Srbija – IPA prekogranični program
HUSRB/1002/212/083

Naziv projekta: Blaga pustare  – Jedan region – zajednička budućnost

Vodeći korisnik:
Bács-Kiskun Megye Múzeumi Szervezet
6000 Kecskemét
Bethlen krt. 1.

Projekt Partner:
Gradski muzej Subotica
24000 Subotica
Trg Sinagoge 3

Materijalni troškovi projekta: 241 744, 62 evra.
Vremenski period: od januara 2012. do decembra 2013. godine
Regioni: Srbija; Severnobački okrug koji se sastoji od tri opštine: grad Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš.

Tema
Putevi kulture – Između podregiona Kiškunhalaš i Severnobačkog okruga (45 naselja) žele se prikazati kulturne vrednosti važne za kulturološki turizam povezivanjem ovih naselja.Putevi kulture vremenom želi da pređe i prikaže put od baroka, istoricizma i eklektike, kao i modernizma. U šetnji kroz ove stilove velika pažnja je posvećena i narodnoj kulturi naroda koji žive na ovom tlu.

Konkretne aktivnosti – mere – Gradkog muzeja Subotica kao Partnera

  • Istraživanja sa obe strane granice uspostavljanje koridora turističke rute
  • Dvodnevna konferencija: Putevi kulture
  • Stručna publikacija- Katalog izložbe- i štampanje iste na četiri jezika
  • Uređivanje flajera i prospekata
  • Izložba u Gradskom muzeju Subotica
  • Postavljanje izložbe u sedam različitih naselja u regionu Severnobačkog okruga
  • Radionice i predavanja na izložbi
  • Izrada web stranice
  • Workshop

http://www.kulturput.rs

http://www.hu-srb-ipa.com