...

Szabadka: avagy egy homályos utópia feléIdőpont: 2018. október 26., péntek, 18 óra
Helyszín: Félemeleti kiállítóterem
Előadó: Desirée Tilinger

Az előadáson a szabadkai várostervezés új látásmódjairól, a korszerű irányzatoknak az építészeti örökséghez való viszonyáról lesz szó.

Az előadás a volt Jugoszlávia kisvárosainak urbanisztikai gyakorlatára összpontosít, rámutatva az ambiciózus tervek és azok megvalósítása közti különbségekre. A kisvárosok fejlesztését ugyanazon törekvéssel tervezték, de ehhez kisebb forrás és kevesebb szakértő társult, mint a nagy városok esetében, a terveket teljes mértékben soha nem valósították meg.
Az 1970-es években lebontották a kis családi házakat, hogy helyet biztosítsanak a társasházaknak, egy új, ellentmondásos helyzetet hozva létre a szocialista tervezés és a történelmi örökség között. Az előadás a modernitásnak Szabadkára való érkezéséről szól, és a két korszerű lakótelepről, valamint a Harcosok sorakozója és a Sugárút között soha meg nem valósuló kapcsolatról.

A különböző időszakokból származó analóg tervek és digitális rajzók összehasonlításával, összeválogatásával és kombinálásával bizonyos mértékű eltérés figyelhető meg. A grafikai elemzés eredménye egy új Harcosok sorakozója térkép, amely a levéltári anyagok és a várostervezés szocialista elvei alapján készült el. E rajz egyfajta kritika, mely megmutatja azt az ellentmondásos helyzetet, amelybe a kisebb városok kerültek, ha lépést tartottak az állam gyors korszerűsödésével, a fővárost véve példaképként (Új-Belgrád). Az előadás bemutatja, hogyan működött a szocialista városépítés a kisvárosokban, és ötletet adhat a kisebb települések jövőbeni nagyvárosias terveinek megvalósításához, valamint ismerteti Szabadka modern építészetét is, amely még nem találta meg helyét a város történetében.