Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe


...

Pedagoški programZa potrebe igraonice na izložbi Falkoner je pripremljen jedan veliki, obostrani pazl i memo igra sa likovima anđela, sa kojom su se manja deca mogla igrati. Za niže razrede smo održali ikonografske igraonice, tokom kojih su crteže pojedinih anđela identifikovali na slikama i nakon toga bojili.

Stariji uzrast je na “Tuch-screen”-u mogla potražiti falkonerova dela na terenu i upoznati tok restauracija. Pored izloženih dela se nalaze natpisi sa ikonografskim crtežima, koji pomažu u razumevanju pojedine oltarne slike.