Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe


...

Seminari10. Maja 2018. je u Gradskom muzeju Subotica održan seminar za restauratore pod naslovomKoznervacija baroknog slikarstva rk. crkve Presvetog srca Isusova u Futogu.

Prezentacije su održane na izložbi Budimski slikar Franc Falkoner (17371792). Žužana Korhec Pap, restaurator Gradskog muzeja Subotica je održala svoje predavanje pod naslovom: Restauracija baroknih oltarnih slika, a Olivera Brdarić, restaurator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture o Restauraciji portreta Andraša Hadika.

Na seminaru su prisustvovali profesori i studenti sa Akademije umetnosti i Tehničkog fakulteta iz Novog Sada i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda, kao i brojna publika.

Drugi seminar je održala Žužana Korhec Pap u galeriji “Nagy István Képtár” u Baji 3. oktobra 2018. godine, pod naslovom Restauracija uživo oltarne slike sv. Klare (1756) od Franca Falkonera. Ovog puta je i publika mogla nakon prezentacije o restauraciji jedne druge Falkonerove oltarne slike da učestvuje u prvim etapama restauracije, u samoj izložbi Budimskog slikara Franca Falkonera.