...

1918. – poslednja austrougarska godina u SuboticiU četvrtak 20. decembra 2018. godine sa početkom u 19 sati u Gradskom muzeju u Subotici istoričar Mirko Grlica održaće predavanje1918. – poslednja austrougarska godina u Subotici.

Poslednja godina Prvog svetskog rata pokazala je svu složenost društvenog trenutka jedne gradske sredine u okviru države pred njeno urušavanje i odlazak sa istorijske scene. Za razliku od brojnih ovogodišnjih pokušaja da se za potrebe jeftinog političkog trenutka izvrši revizija istorije i sve svede na pažljivo birane i poželjne činjenice, namera ovog predavanja je da pokaže svu kompleksnost izuzetno burnih događanja. Od pokušaja političkih elita grada i Mađarske da točak istorije zadrže na kursu prethodnih decenija, do neprepoznavanja poruka koje su nosili ženski (feministički) i levičarski (radnički) pokreti, predavanje će skrenuti pažnju i na veliku nesposobnost vlasti u rešavanju svakodnevnih egtistencijalnih problema građana, kao i na neviđenu anarhiju u formi svakovrsnih pljačkaških pohoda na nezaštićene građane. Kada se svemu dodaju posledice pandemije španske groznice, dobijamo okvir u kome je krajem godine realizovana ideja jugoslovenske države.