...

1918 – a Monarchia utolsó éve SzabadkánIdőpont: 2018. december 20., csütörtök, 19 óra
Helyszín: Félemeleti kiállítóterem
Előadó: Mirko Grlica, történész, múzeumi tanácsos

Az első világháború utolsó éve felszínre hozta az adott városi közeg társadalmának összetettségét, egy államban, annak összeomlása és a történelem süllyesztőjében való eltűnése előtt. A számos idei kísérlettel szemben, melyek olcsó politikai pontszerzés céljából megpróbálták átírni a történelmet, és mindent csak néhány válogatott, kívánatos tényre visszavezetni – ezzel az előadással az a szándékunk, hogy rámutassunk a különösen viharos események összetettségére. Kezdve a város és Magyarország politikai vezetőinek azon kísérletétől, hogy a történelem kerekét a korábbi évtizedek nyomvonalán tartsák, a női (feminista) és baloldali (munkás) mozgalmak üzeneteinek meg nem értésén át, az előadás felhívja a figyelmet a hatalom alkalmatlanságára a polgárok mindennapi megélhetési gondjainak megoldására, valamint arra az anarchiára, amely mindenféle, a védtelen polgárok ellen irányuló rabló hadjáratok formájában öltött testet. Ha mindezekhez hozzávesszük a spanyolnáthajárvány következményeit, megkapjuk azt a keretet, melyben annak az évnek a végén testet öltött a délszláv állam eszméje.