Pedagoški program


Za potrebe igraonice na izložbi Falkoner je pripremljen jedan veliki, obostrani pazl i memo igra sa likovima anđela, sa kojom su se manja deca mogla igrati. Za niže razrede smo održali ikonografske igraonice, tokom kojih su crteže pojedinih anđela identifikovali na slikama i nakon toga bojili.

Stariji uzrast je na “Tuch-screen”-u mogla potražiti falkonerova dela na terenu i upoznati tok restauracija. Pored izloženih dela se nalaze natpisi sa ikonografskim crtežima, koji pomažu u razumevanju pojedine oltarne slike.

NOĆ MUZEJA 2018.


Tokom manifestacije Muzeji za 10, kao i u drugim muzejima koji su se priključili ovoj akciji, u Gradskom muzeju Subotica je ulaz besplatan za sve izložbe i programe, od 14–20. maja 2018. godine, od 10 do 18 časa. U subotu, 19. maja 2018. godine Muzej je otvoren od 17 do 01 čas. Program možete preuzeti u PDF formatu.

Seminari


10. Maja 2018. je u Gradskom muzeju Subotica održan seminar za restauratore pod naslovomKoznervacija baroknog slikarstva rk. crkve Presvetog srca Isusova u Futogu.

Prezentacije su održane na izložbi Budimski slikar Franc Falkoner (17371792). Žužana Korhec Pap, restaurator Gradskog muzeja Subotica je održala svoje predavanje pod naslovom: Restauracija baroknih oltarnih slika, a Olivera Brdarić, restaurator Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture o Restauraciji portreta Andraša Hadika.

Na seminaru su prisustvovali profesori i studenti sa Akademije umetnosti i Tehničkog fakulteta iz Novog Sada i Centralnog instituta za konzervaciju iz Beograda, kao i brojna publika.

Drugi seminar je održala Žužana Korhec Pap u galeriji “Nagy István Képtár” u Baji 3. oktobra 2018. godine, pod naslovom Restauracija uživo oltarne slike sv. Klare (1756) od Franca Falkonera. Ovog puta je i publika mogla nakon prezentacije o restauraciji jedne druge Falkonerove oltarne slike da učestvuje u prvim etapama restauracije, u samoj izložbi Budimskog slikara Franca Falkonera.

Saopštenje za medije


1. Saopštenje za medije povodom otvaranja projekta, Baja

6. marta 2018. godine je održana press konferencija povodom otvaranja prekograničnog IPA Mađarska-Srbija projekta Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe.

U saradnji Muzeja Tir Ištvan iz Baje, Gradskog muzeja Subotica i Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika Subotica se ostvaruju prekogranična istraživanja, naučna obrada, restauracije, izložbe i publikacija u temi zajedničkog kulturnog nasleđa južne i severne Bačke u 17–19. veku.

Istoričari, istoričari umetnosi i konzervatori institucija iz Mađarske i Srbije u periodu od 1. 1. 2018. – 31. 12. 2019. sarađuju na dokumentaciji zajedničkog kulturnog i umetničkog nasleđa iz perioda baroka, klasicizma i secesije na teritoriji nekadačnje Bačko-Bodroške županije.

Projekt se ostvaruje u okviru Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme u sufinansiranju Evropske unije.

2. Saopštenje za medije, Subotica

15. marta 2019. je svečano predata vlasniku restaurirana oltarna slika iz kapele na Kalvariji u Subotici. Oltarnu sliku Karolja Jakobija: Žalosna Gospa(1877) koja je rascepana tokom vandalnog napada 1999. godine, restaurirala je stručnjak Gradskog muzeja Subotica, Žužana Korhec Pap, kao dar institucije.

Destinacije putujuće izložbe Falkoner


Prva destinacija međunarodne putujuće izložbe Budimski slikar Franc Falkoner (1737–1792) je bila u Gradskom muzeju Subotica, gde je bublika od januara do maja 2018. godine mogla da vidi više od 20 originalnih slika iz 18. veka iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. Osiječka publika se sa opusom budimskog baroknog slikara upoznala od jula do septembra u Muzeju likovnih umjetnosti. Zainteresovani su u galeriji Nagy István Képtár u Baji od oktobra mogli videti na izložbi i osam portreta iz svog grada. U mađarskoj prestonici je Falkonerova izložba prikazana u Muzeju istorije grada Budimpešte od novembra do marta 2019. godine. Izložba je gostovala krajem marta i u aprilu u Gradskoj galeriji u Kaloči (Városi Galéria Kalocsa). Restaurirane oltarne slike se od maja mogu posetiti u rk. crkvi Presvetog srca Isusova u Futogu.