...
Arheološka upoznavalica


Datum otvaranja: 30. decembar 2020.
Mesto: izložbeni prostor na prizemlju
Autori izložbe: Neda Dimovski, kustos arheolog i Aniko Mihajlović, muzejski pedagog

Arheološka upoznavalica je interaktivna izložba namenjena deci predškolskog uzrasta i mlađim razredima osnovne škole.

Kroz dva segmenta izložbe koja se bave radom arheologa na terenu i kustosa arheologa u muzeju, otkrivaju se različite sfere rada arheologa koje imaju isti cilj i predstavljaju smisao arheologije – rekonstrukciju života u prošlosti na osnovu proučavanja vidljivih tragova čovekovog stvaranja.

Predmeti predstavljeni na izložbi potiču sa arheoloških lokaliteta opština pod teritorijalnom nadležnošću Gradskog muzeja Subotica – Subotica, Bačka Topola i Mali Iđoš. Prikazani su predmeti iz različitih perioda, od praistorije do srednjeg veka, i razmatra se njihova funkcija i značenje kroz igru, kretanje, dodir i crtež.

Uz izložbu su pripremljeni interaktivni radni listovi za samostalno istraživanje pod naslovom Arheološka upoznavalica, koji se mogu kupiti u muzeju po ceni od 150 dinara.


Barokni slikar P. A. Senser


Datum: 19. jun 2020., petak, 12 časova
Mesto: izložbeni prostor na prvom spratu
Pozdravne reči: mr. Ištvan Hulo, direktor muzeja, župnik dr. Ištvan Šimon Vagner i Boglarka Bodnar, muzeolog
Izložbu otvara: dr Mirjana Repanić Braun, istoričar umetnosti
Muzička numera: Kristina Molnar-flauta
Autor izložbe: dr Korhec Pap Žužana (DLA), restaurator savetnik

Paulus Antonius Senser
Osječko-pečujski slikar Paulus Antonius Senser (1716–1758) je u prvoj polovini 18. veka ostavio značajno umetničko nasleđe na nekadašnjoj teritoriji Pečujske biskupije (Diocesis Quinquecclensiensis). Sa susednih teritorija i iz Bačke naručivane su njegove slike, pa su Senserova dela zahvaljujući franjevačkim vezama stigla čak i do Bosne. Ova dela predstavljaju dragoceno barokno nasleđe Mađarske, Hrvatske, Vojvodine i Bosne. Paulus iz Pečuja, kako ga nazivaju franjevci iz Vukovara u svojoj historia domus, rodio se oko 1716. godine. Bio je jedan od majstora nemačkog porekla koji su se doselili u novooslobođene teritorije Habzburške imperije radi boljeg života. Nije poznato gde je izučio slikarski zanat, ali je bio prvi slikar slavonskog centra. U arhivskim izvorima se prvi put spominje u Osijeku 1735. godine kao učeni slikar. U Pečuju se prvi put spominje 1742, a 1747. godine postaje građanin biskupijskog centra. Senserove oltarne slike možemo sresti u crkvama i crkvenim i muzejskim zbirkama Baranje (Pečuj, Šikloš, Mariađid, Lakoča), Slavonije (Osijek, Vukovar, Đakovo, Slavonski Brod, Požega), Bačke (Bač) i Bosne (Visoko, Kraljeva Sutjeska). Pored sakralnih dela, izrađivao je i portrete. Specifični prikazi karakterišu njegove slike (mile Bogorodice, monumentalni svetitelji, veliki i mali anđeli rumenih obraza i plavih krila i groteskne figure tesnih kompozicija) i čine ih posebnim u odnosu na ostala dela srednjoevropskih tzv. cehovskih majstora.

Na izložbi, koja će biti otvorena do 2. septembra 2020., je prikazano 14 Senserova dela, i među njima jedinstvena monumentalna slika u Srednjoj Evropi: Čudotvorno umnožavanje hlebova.

...

...
LP – Istorija gramofona i zlatno doba ploča


Otvaranje: 13. decembar 2019, 19 časova
Mesto: izložbeni prostor na prizemlju
Autor izložbe: Viktorija Šimon Vuletić – viši kustos, etnolog-antropolog
Izložbu otvaraju: mr Ištvan Hulo – direktor Gradskog muzeja Subotica, mr Rifat Kulenović – direktor Muzeja nauke i tehnike Beograd i dr Ljiljana Gavrilović – Etnografski institut SANU.
Koncert povodom otvaranja: grupa Pionir 10.

U okviru izložbe LP – Istorija gramofona i zlatno doba ploča biće otvorena i izložba radova Nenada Ražnatovića pod nazivom Beskonačna igra lica.

„Gramofon je bio jedan od prvih koraka u promeni koja je dovela do sveta kakvog danas znamo. Iako nostalgija i tehnologija na prvi pogled ne idu zajedno, svi tehnološki prodori, koji u prvo vreme izazivaju otpor, pa čak i strah, daljim tehnološkim razvojem prelaze u kategoriju „starih”, „dobrih”, „poznatih” i „bezbednih” stvari, koje nas podsećaju na udobna prošla vremena. Tako je, za manje od 100 godina, i gramofon postao jedan od nostalgičnih, romantizovanih simbola vremena prošlog, uvek naizgled lepšeg i stabilnijeg od vremena sadašnjeg.”

Dr Ljiljana Gavrilović


Grupa Bosch+Bosch i Subotica – 50 godina od osnivanja


Otvaranje: 29. novembar 2019, 12 časova
Mesto: izložbeni prostor na poluspratu
Kustosi izložbe: Ljubica Vuković Dulić, dr Olga K. Ninkov

Program otvaranja:
Pozdravna reč: mr Ištvan Hulo, direktor Gradskog muzeja Subotica
Video rad Tranzit Zoon, Katalin Ladik
Izložbu otvaraju: dr Julija Fabenji, direktorka Ludvig muzeja u Budimpešti
Nebojša Milenković, muzejski savetnik Muzeja savremene umetnosti Vojvodine
Performans Na liniji Balinta Sombatija

Realizaciju izložbe su pomogli Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Subotica
Trajenje izložbe: 29. novembar 2019. – 25. maj 2020.

Grupa Bosch+Bosch osnovana je u subotičkoj poslastičarnici Triglav 27. avgusta 1969. godine, na inicijativu Slavka Matkovića (1948–1994). Svoj rad grupa je započela pod okriljem likovne redakcije Tribine mladih u Subotici. Pri osnivanju njeni članovi su bili Balint Sombati (1950), Laslo Salma (1949–2005), Zoltan Mađar (1951), Edita Baš (1951–2011), Ištvan Krekovič (1949–?), i Slobodan Tomanović (1947–?). Iz grupe su ubrzo, zbog drugačijeg umetničkog opredeljenja, istupili Edita Baš, Ištvan Krekovič, Zoltan Mađar i Slobodan Tomanović, a pristupili su Laslo Kerekeš (1954–2011) 1971. godine, Katalin Ladik (1942) i Atila Černik (1941) 1973. godine i Ante Vukov (1955–2012) 1975. godine. Grupa se raspala 1976. godine.

Od 1970. godine članovi Grupe Bosch+Bosch bili su okrenuti ka radikalnim, inovativnim i neoavangardnim umetničkim istraživanjima i eksperimentima, kao antiteza svemu lokalnom i provincijalnom, a sa težnjom ka povezivanju sa neoavangardistima iz ostalih jugoslovenskih centara, te sa protagonistima Nove mađarske avangarde. Grupa je preuzimala nove umetničke tendencije koje se na polju vizuelnih umetnosti javljaju između 1969–1976. Područja umetničkog delovanja njenih članova bila su: vizuelna semiologija, tipografska, konkretna poezija, konceptualna umetnost, književnost, film, land art, projekti i akcije, performansi, instalacije, multimediji, kritika i tekstovi o umetnosti, novi strip i mail art. Među izdavačkim produktima članova grupe našle su se i razglednice, malotiražne knjige-objekti, samizdat časopisi i gramofonska ploča. Njihov rad se može imenovati terminom nova umetnička praksa.

Na izložbi su prikazani radovi članova grupe: Atile Černika, Lasla Kerekeša, Katalin Ladik, Zoltana Mađara, Slavka Matkovića, Lasla Salme, Balinta Sombatija, Slobodana Tomanovića, Ante Vukova, te dva likovna stvaraoca bliskih grupi, Jožefa Ača i Jožefa Markulika

Izložbeni eksponati potiču iz privatne svojine i kolekcija sledećih ustanova: Galerija acb, Budimpešta; Galerija Matice srpske, Novi Sad; Gradska biblioteka Subotica; Gradski muzej Bečej; Gradski muzej Subotica; Muzej savremene umetnosti, Beograd; Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad; Savremena galerija, Zrenjanin; Savremena galerija Subotica

...

...
Meteoriti, glasnici svemira


Datum otvaranja: 14. maj 2019. godine, u 12 časova
Mesto: Izložbena sala na prvom spratu
Autor izložbe: Aleksandar Luković, kustos minerolog, Prirodnjački muzej Beograd

Čvrsta tela vanzemaljskog porekla, koja prolazeći kroz atmosferu dosegnu površinu planete nazivamo meteoritima. Njihovo poreklo se uglavnom vezuje za asteroide, ali postoje i meteoriti koji ma Zemlju dolaze sa susednog Marsa ili Meseca. Meteorite delimo na viđene, u smislu da je uočen njihov prolazak kroz atmosferu i nađene. Imena meteorita su vezana za mesto pada i obično su praćena brojem jer je čest slučaj da dođe do rasprskavanja tokom prolaska koz atmosferu pa jedan meteorit ima više delova. Trenutno se zna za više od 17000 meteorita, koji se čuvaju u specijalnizovanim institucijama. Trenutno ovaj se broj rapidno povećava.

Meteoriti su deo Prirodnjačkog muzeja od njegovog osnivanja. Iako ih nema mnogo, oni pripradaju grupi najvrednijih eksponata. U okviru izložbe Muzeja, publika će imati priliku da vidi neke od naših najpoznatijih meteorita., Sokobanjski, Jelički i Dimitrovgradski. Pored meteorita sa područja Srbije, posetioci će imati priliku da se upoznaju i sa meteoritima sa svetski poznatih lokacija kao što su Canyon Diablo, Mundrabilla, Henbury itd.


Unter Anderen – Među drugima


Datum otvaranja: 10. maj 2019. godine, u 18 časova
Mesto: Izložbena sala na poluspratu

Izložba fotografija Dragoljuba Zamurovića Unter Anderen – Među drugima – A Többiek Között rezultat je njegove saradnje sa Centralnim muzejom Podunavskih Švaba iz Ulma i obuhvata portrete Podunvaskih Švaba koji su nastanjivali današnju Srbiju, Rumuniju, Mađarsku i Hrvatsku. U istorijskim naseljeničkim oblastima duž Dunava nastali su Zamurovićevi dokumentarni snimci koji zajedno sa intervjuima pružaju uvid u svakodnevnicu Podunavskih Švaba „među drugima“ i pričaju priču o malim ljudima u velikoj istoriji.

...

...
Đorđe Bošan


Datum otvaranje: 13. decembar 2018., 18 sati
Mesto: Sala za tematske izložbe, prizemlje
Autori izložbe i kataloga: dr Olga K. Ninkov i Ljubica Vuković Dulić
Izložba je otvorena do 31. maja 2019.

Slikar i profesor Đorđe Bošan rođen je u Subotici 1918, u porodici Samuela i Ele Bošan. Bio je učenik subotičke gimnazije i karikaturista subotičkog satiričnog lista „Grimasz“. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1946, a potom specijalne tečajeve u klasi Ljube Babića u Zagrebu i Marka Čelebonovića u Beogradu. Bio je član ULUS-a, i jedan od članova osnivača grupe „Samostalni“ i „Beogradske grupe“. Kao profesor Akademije likovnih umetnosti u Beogradu, tokom svog profesorsko-pedagoškog rada za predmet slikarstvo, od 1949. do 1978, učestvuje u značajnim likovnim zbivanjima i u konstituisanju rada ove visokoobrazovne umetničke ustanove: 1957. je bio član Komisije za izradu prvog Statuta Akademije. „Svoju profesorsku ulogu shvatao je kao delovanje tumača i podstrekača opšteg kulturnog uzdizanja, a ne samo kao prenosioca tehničkih znanja ili, daleko bilo od pomisli, kao primer za stilsko ugledanje.“ (Aleksa Čelebonović)

Đorđe Bošan je dobitnik više nagarda, kao npr. Umetničke kolonija Ečka i Forumove nagrade. Preminuo je u Beogradu 1984, nakon čega je dr Nada Bošan je 1987. poklonila dvadeset i šest njegovih slika Gradskom muzeju Subotica i tako osnovala u rodnom gradu slikara Poklon zbirku Đorđe Bošan. Osim svojim poreklom, Đorđe Bošan je za Suboticu višestruko vezan i svojim profesionalnim angažmanom, ponajpre slikarskim, odnosno izložbenim. Tako je u Subotici izlagao već 1938. godine na Izložbi mladih umetnika jugoslovenskih Mađara, tada već kao student beogradske Umetničke akademije. Članovi porodice Bošan u Subotici su imali važnu ulogu u razvoju šaha, te u reolucionarnom i cionističkom pokretu, kao i na polju umetnosti u periodu između dva svetska rata. Mnogi iz porodice su postali žrtva holokausta. Upoznajući korene i početke delatnosti Đorđa Bošana, možemo izvršiti revalorizaciju njegove umetnosti i povezati je kako sa ličnom istorijom umetnika tako i sa aktuelnim dešavanjima umetnosti i politike vremena u kome je živeo. Izložbu prati katalog sa studijom dr Olge K. Ninkov ĐORĐE BOŠAN I SUBOTICA, te studijom Ljubice Vuković Dulić ĐORĐE BOŠAN – STUDENT I PROFESOR AKADEMIJE. Među celine kataloga, uključen je i popis radova Đorđa Bošana u javnim zbirkama, od kojih su ovom prilikom izložena dela iz Gradskog muzeja u Bečeju, Gradskog muzeja Senta, Gradskog muzeja Subotica, Jevrejskog istorijskog muzeja u Beogradu, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Savremene galerija Subotica i Savremene galerija Zrenjanin.

„Nedostaje nam njegova okrepljujuća duhovita i britka, oštra reč, kojom je, ako smem tako da se izrazim, neumorno lupao po nekim glupim obmanama, razbijao iluzije, širio horizonte, kritikovao sve oko sebe … Umelo je to i da zaboli, ali i da ponese!” (Magda Simin Bošan)


Rođenje humanoidne robotike: 50 godina Centra za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“


Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike – Beograd srdačno Vas pozivaju na otvaranje izložbe Rođenje humanoidne robotike: 50 godina Centra za robotiku Instituta „Mihajlo Pupin“ , u petak, 9. novembra 2018. godine, u 18 časova, u Gradskom muzeju Subotica, Trg sinagoge 3. Izložba je posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi.

Autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike – Beograd.

Posetioci izložbu mogu da pogledaju do 31. januara 2019. godine.

...

...
Mihailo Petrović Alas


Gradski muzej Subotica srdačno Vas poziva na otvaranje izložbe o životu i radu Mihaila Petrovića Alasa, našeg najvećeg matematičara, a povodom 150 godina od njegovog rođenja, u petak, 23. novembra 2018 godine, u 18 časova. Izložba prati njegov privatni život, stručni, naučni, prosvetni i književni rad.

Organizatori: Srpska akademija nauka i umetnosti, Društvo matematičara Srbije i Društvo matematičara Subotice.

Izložbu otvara: Dr Siniša Crvenković, redovni profesor PMF-a iz Novog Sada.


50 godina od osnivanja Omladinske umetničke kolonije „Čurgo“


Srdačno pozivamo Vas i Vaše prijatelje na otvaranje izložbe 50 godina od osnivanja Omladinske umetničke kolonije „Čurgo“ koje će se održati 21. XII 2017. u 17 časova, u izložbenom prostoru Gradskog muzeja Subotica. Izložbu će otvoriti Karolj Dudaš i Milovan Miković, uz nastup člana Kulturno umetničkog društva „Ludaš Maći“ sa Ludaša. Pozdravna reč: Ljubica Vuković Dulić i Olga K. Ninkov, autorke izložbe.

...