Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe


Međunarodna putujuća izložba budimskog slikara Franca Falkonera (1737–1792)


Delatnost Ksavera Franca Falkonera nije samo za mađarsku prestonicu značajna, ona je sastavni deo istorije umetnosti Srednje Evrope, koju obogaćuje sa opusom kvalitetnog i višestranog baroknog umetnika, koji se školovao na umetničkoj akademiji u Beču. Osim restauracije urađeno je međunarodno istraživanje u Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji o životu i delu zaboravljenog baroknog slikara, a rezultati su objavljeni u trojezičnoj monografiji o Francu Falkoneru, koja prati izložbu. Falkonerove oltarne slike i crkveni portreti su prikazani u Subotici (Gradski muzej Subotica, 13. 12. 2017. – 25. 5. 2018.), Osijeku (Muzej likovnih umjetnosti 5. 7. 2018. – 30. 8. 2018.), Baji (Türr István Múzeum, Nagy István Képtár 11. 9. 2018. –3. 11. 2018.), Budimpešti (Budapesti Történeti Múzeum 14. 11. 2018. – 17. 3. 2019.), Kaloči (Városi Galéria, 22. 3. 2019 – 20. 4. 2019.) i u Futogu (Crkva presvetog srca Isusova 4. 5. 2019. – 10. 7. 2019.).

Umetnost Franca Falkonera možemo upoznati prvenstveno preko njegovih oltarnih slika, koje se nalaze u crkvama na nekadašnjoj teritoriji Mađarske kraljevine: pored Mađarske (Budimpešta, Budakesi, Baja, Segedin, Dunafeldvar, Vac, Piliščaba, Vacharćan) u Srbiji (Bač, Futog) i u Hrvatskoj (Osijek, Našice, Slavonski Brod, Šarengrad). Ona su dospela i u javne zbirke. Njegova dela se prepoznaju po dinamičnom radu kista na podlozi žute boje, i po tipičnim likovima anđela, svetaca i svetica. O Falkonerovom portre slikarstvu pišu izvori iz 19. veka, dela su se nažalost izgubila u burnim vremenima 20. veka.

Na izložbi su prikazana 20 originalna dela F. Falkonera iz Mađarske, Hrvatske i Srbije. O njegovim delima u minoritskoj crkvi u Segedinu su napravljene kopije. Njegova freska u svetištu crkve u Budakesiju je reprodukovana na bilbordu. Slike prate panoi sa uvodnim tekstovima, kartom kapistranske provincije i dokumentacijom o restauracijama. Na “Tuch screen”-u se mogu sva identifikovana Falkonerova dela (42) pogledati “in situ” i restauracije (19).

U toku priprema i na samoj putujućoj izložbi je restaurirano 11 oltarnih slika istog autora iz Srbije i Mađarske, kao dar Gradskog muzeja Subotica. Franjevački portreti, koji su u vlasništvu muzeja u Baji su restaurirani potporom fondacije Ministarstva kulture Mađarske i Župe sv. Antuna Padovanskog u Baji.

Autor izložbe je Žužana Korhec Pap, savetnik Gradskog muzeja Subotica. Međunarodna putujuća izložba se ostvaruje u toku prekograničnog IPA programa Mađarska-Srbija Zajedno zajedničku budućnost i za zajedničko kulturno nasleđe. Izložbu je sponzorisala i fondacija NKA i osnivači institucija koja su je primila – gradovi: Subotica, Osijek, Budimpešta i Kalocsa.