Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe


Naziv projekta: Zajedno za zajedničku budućnost i zajedničko kulturno nasleđe
Akronim: CommonHeritage
Identifikacioni broj projekta: HUSRB 1602/32/0009
Ukupan budžet projekta: 234 843,5 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 199 616,97 EUR
Početak projekta: 1. januar 2018. godine
Kraj projekta: 31. decembar 2019. godine
Vodeći korisnik: Tir Ištvan Muzej
Korisnik 1: Međuoštinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Subotica
Korisnik 2: Gradski Muzej Subotica

Kontakt informacije:
Gradski muzej Subotica
Adresa: Trg sinagoge 3, 24000 Subotica, Srbija
Email: submuz@gmail.comTelefon: +38124555128

Opis projekta
Istorija se ne prekida na administrativnim granicama. Spomenici kulture susednih država svedoče o zajedničkom nasleđu stanovništva sa obe strane granice, čija promena je uticala na njihov život. Ljudi koji žive u tom regionu, a i turisti, ne obaziru se na razne mogućnosti ovog kulturnog nasleđa.Cilj projekta je da sačuva zajedničko kulturno nasleđe županije Bač-Kiškun u Mađarskoj i severne Bačke u Srbiji i da predstavi primere održivog korišćenja na zajednički organizovanim promocijama, programima za turiste i stručnim manifestacijama.
Projekt se ostvaruje u saradnji Muzeja “Tir Ištvan” iz Baje,  Međuoštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica i Gradskog muzeja Subotica. Planirani programi dotiču tri ciljne grupe:
– stručnjake, kojima se organizuju dve konferencije u vezi nepokretnog kulturnog nasleđa i dva seminara o novim restauratorskim rezultatima. Restaurira se sedam oltarnih slika koje se predstavljaju publici na izložbi. Publikuju se rezultati istraživanja “Barokne Bačke” u dve monografije;
– turiste koji mogu da slede tematske kulturne puteve pod nazivom “Istorijske šetnje” i “Verski spomenici barokne Bačke”. Turisti mogu da posete putujuću izložbu i da učestvuju u radionicama restauratorskog ateljea, gde će stručnjaci prikazati svoj rad svim zainteresovanim posetiocima;
– održat će se 14 muzejsko-pedagoških radionica mlađim generacijama, đacima osnovnih škola, a srednjoškolci se mogu upoznati sa kulturnim nasleđem regiona kroz letnje kampove i zajedničkim radom.
Projekt će biti promovisan u mesnim i regionalnim medijima u obe države na mađarskom i srpskom jeziku, u digitalnoj i klasičnoj štampi, kao i na društvenim mrežama.

Programi:

Izložba budimskog baroknog slikara Franca Falkonera
12. 2017. – 25.5. 2018., Subotica
5.7. 2018. – 3.9. 2018., Osijek
11.9. 2018. – 5.11. 2018., Baja
14.11.2018. – 25.2.2019., Budimpešta

Promocija monografije Falkoner
27.4. 2018.

Seminari o restaurracijama
Subotica, 1.5.2018.
Baja, 3.10.2018.

Igraonice
Mart-maj. 2018.