Art & Craft


Naziv projekta: Tragom zajedničke umetničke zaostavštine
Akronim: Art&Craft
Identifikacioni broj projekta: HUSRB/1602/31/0050
Ukupan budžet projekta: 586 975 EUR
Iznos sredstava Evropske unije (IPA): 498 928,75 EUR
Početak projekta: 25.jun 2018. godine
Kraj projekta: 24. februar 2020. godine
Vodeći korisnik: Reformatska zajednica u Ujtemplomu
Korisnik 1: Gradski muzej Subotica
Kontakt informacije:
Adresa: Trg Kalvina 5, 6800 Hodmezevašarhelj, Mađarska
Kontakt osoba: Major István Zoltánné 
Email: cedrus62@gmail.com
Telefoni: +36 30 678 5423

Opis projekta:

Hodmezevašarhelj i Subotica imaju neiskorišćeni potencijal u turizmu u vezi sa izuzetnim kulturnim nasleđem. Dva grada mogu koristiti naš projekat da postanu integralni deo regionalnog turističkog sektora, što nije samo razvoj turističkih atrakcija, već i zbližavanje zajednica.

Kalvinistička crkva smatra razvoj zajednice, društvenu obnovu i očuvanje kulturne baštine kao deo svoje osnovne misije. Naše kulturne tradicije, likovno stvaralaštvo i narodna umetnost, odražavaju vrednosti, određenog društva, i dobijaju veliku ulogu i u religiji. Čuvanje i negovanje tradicija nažalost danas je potisnut u drugi plan, pa je neophodno pronaći i prilagoditi nove načine prenosa, za koje kulturni turizam nudi izuzetne mogućnosti.

Umetnost je jedna od više polja koja povezuje Hodmezovašarhelj sa Suboticom, koja je u regionu doživljavala svoj polet početkom 20. veka. Keramika, kao tradicionalna narodna i primenjena umetnost, nekad poznata širom Evrope, danas se polako zaboravlja, tako da ona nema svoj pravi položaj u regionalnoj turističkoj ponudi. Grad ima za cilj oživljavanje saznanja o keramici, na čemu nastojimo da se naš projekat povezuje prezentacijom keramike i srodnih tradicija. Nekoliko umetnika iz Hodmezovašarhelja je odigralo važnu ulogu u istoriji umetnosti Subotice, od kojih je najpoznatiji bio slikar Janoš Tornjai. On je negovao vezu sa subotičkim slikarem Šandorom Olahom, a sa svojim istomišljnicima okupljenim oko farbike keramike „Majolika“ realizovao je izložbu koja se smatra prvom izložbom umetničke keramike u Subotici. To je ujedno bio gest koji je ukazao na već postojeće tržište keramike iz Hodmezevašarhelja u Subotici.

Na osnovu ovih ideja i veza, naš cilj je jačanje povezanosti ova dva grada sa turističkom ponudom vezanom za kulturno nasleđe, umetničkim i narodnim tradicijama i očuvanjem arhitektonskog nasleđa.