A projekt címe: Közös művészeti örökségünk nyomában
Rövidítés: Art&Craft
Projektazonosító: HUSRB/1602/31/0050
Elkülönített forrásösszeg: 586 975 euró
Európai Uniós hozzájárulás (IPA): 498 928,75 euró
A projekt kezdete: 2018.06.25
A projekt zárása: 2020.02.24
Vezető kedvezményezett: Hódmezővásárhely – Újtemplomi Református Egyházközség
1. kedvezményezett:   Szabadkai Városi Múzeum
Elérhetőség:Hódmezővásárhely – Újtemplomi Református Egyházközség
Cím: Kálvin tér 5,6800 Hódmezővásárhely, Magyarország
Kapcsolattartó: Major István Zoltánné 
Email: cedrus62@gmail.com
Telefonszámok: +36 30 678 5423

A projekt leírása:

Hódmezővásárhely és Szabadka rendkívül nagy kihasználatlan potenciállal rendelkezik az örökségturizmus ágazatában. A két település projektünk által tud szervesen bekapcsolódni a régió turizmusába, melynek alapja a turisztikai attrakciók fejlesztése mellett a közösség összefogása és a civil aktivitás növelése.

A közösségfejlesztést, társadalom megújítását és kulturális örökségünk megóvását a református egyház egyik alapfeladatának tekinti. Kulturális hagyományaink, azon belül a művészet és népművészeteen alapuló iparművészet az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét tükrözik, melyek a vallásban is nagy szerepet kapnak. Napjainkra sajnos e hagyományok átadása háttérbe szorult, ezért ezek átadására és adaptálására új útak fellelésére van szükség, melyek egyik lehetősége mint turisztikai kínálatként való bemutatása.

Hódmezővásárhelyet és Szabadkát egyik legerősebb összekötő szála a művészet, mely a 20. században lendült fel a régióban. Hódmezővásárhelyen az egykor európai hírnevű fazekasság, mint népművészeti hagyományos mesterség és művészi kerámia, manapság a feledés homályába vész, így a térség turisztikai kínálatában nem megfelelő a pozicionáltsága. A település törekvései a fazekas mesterség és művészi kerámia ismeretének újjáélesztésére irányulnak, melyhez csatlakozik projektünk a fazekas és kapcsolódó művészeti hagyományok bemutatásával. Szabadka művészettörténetében fontos szerepet tölt be több hódmezővásárhelyi művész, köztük a leghíresebb Tornyai János festőművész, aki jó kapcsolatot tartott fen Oláh Sándor szabadkai festőművésszel. Tornyai és a „Majolika“ kerámia gyárt istápoló művészettársai, megrendezték Szabadka első művészeti kerámia kiállítását, nagyban hozzájárulva a település kulturális fejlődéséhez. Ezzel egyben rámutattak arra is, hogy Szabadkán is hagyománya volt a vásárhelyi kerámia használatának.

Ezen gondolatok és kapcsolódás mentén célunk a két település regionális örökségturisztikai kínálathoz kapcsolódását megerősíteni a művészeti- és népművészeti hagyományok, illetve épített örökség megőrzése.